• نوپای ناب
    4.2( 13 نظر )
    522 دانشجو

    «موفقیت یک کسب‌وکار نوپا با با پیروی از یک فرآیند صحیح، قابل مهندسی است، به این معنی …

    رایگان