×
×

بازاریابی و فروش

فروش بدون ملاقات

( نظر )
۱۲,۴۰۰ تومان8 دانشجو

شاهراه‌های جذب مشتری

( 3 نظر )
رایگان256 دانشجو

جلسه فروش به روش یک قاتل حرفه‌ای

( نظر )
۱۲,۴۰۰ تومان14 دانشجو

آزمایشگاه ضمیر بازار

( 1 نظر )
رایگان120 دانشجو

تحقیقات بازاریابی

( 2 نظر )
رایگان228 دانشجو

شکستن طلسم فروش بیمه

( نظر )
۴۹,۴۰۰ تومان5 دانشجو

خواهش می‌کنم نفروشید

( 1 نظر )
۸۴,۴۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان13 دانشجو
چگونه تبلیغات کنیم؟

تبلیغات اثر بخش

( 1 نظر )
۱۵,۶۰۰ تومان4 دانشجو
بهروز افشار

عبور از جاده ی افزایش فروش

( 8 نظر )
رایگان282 دانشجو
کامران صحت

فروشندگی موفق

( 1 نظر )
۶۹,۶۰۰ تومان4 دانشجو