امروز:۱۳۹۶/۰۷/۲۹
یادآپ
×
×

برنامه درسی دوره

چرا خودشناسی و چطور خود شناسی کنیم؟
0ساعت 13 دقیقه
بررسی ۳ باور تاثیرگذار در نگرش ما به خودمان
0ساعت 14 دقیقه
شناخت استعداد و توانایی ها قسمت اول
0ساعت 20 دقیقه
شناخت استعداد و توانایی ها قسمت دوم
0ساعت 23 دقیقه
رویایی با نقطه ضعف ها
0ساعت 13 دقیقه
چالش شناخت توانمندی ها
0ساعت 9 دقیقه
دستاوردهای شناخت توانایی ها
0ساعت 9 دقیقه
تفکر امکان محور
0ساعت 10 دقیقه
نتیجه گیری
0ساعت 4 دقیقه
بالا
در حال بارگذاری