امروز:۱۳۹۶/۰۳/۰۵
یادآپ
×
×

برنامه درسی دوره

شروع آرام و آهسته
0ساعت 8 دقیقه
شنونده خوبی باشید
0ساعت 4 دقیقه
مشاوره بدهید
0ساعت 5 دقیقه
مشتری را تحت تاثیر قرار دهید
0ساعت 5 دقیقه
یادآوری نقاط قوت
0ساعت 7 دقیقه
سعی کنید جلسه را تمام کنید
0ساعت 5 دقیقه
پیگیر باشید
0ساعت 9 دقیقه
بالا
در حال بارگذاری