امروز:۱۳۹۶/۰۳/۰۵
یادآپ
×
×

برنامه درسی دوره

آشنایی با عدد ۲
0ساعت 13 دقیقه
بهشت یا جهنم انتخاب با شماست
0ساعت 9 دقیقه
استرس چیست؟
0ساعت 10 دقیقه
آشنایی با عوامل ایجاد استرس
0ساعت 12 دقیقه
عوامل زجر
0ساعت 11 دقیقه
آشنایی با آثار استرس در انسان
0ساعت 13 دقیقه
علل فردی و گروهی استرس
0ساعت 15 دقیقه
راه‌های ساده مبارزه با استرس
0ساعت 15 دقیقه
تکنیک موثر و کاربردی مدیریت استرس
0ساعت 15 دقیقه
بالا
در حال بارگذاری