• دانشجوی دوره ی چگونه متفاوت بفروشیم؟ 1 year, 6 months ago

  دانشجو infographics.ir مشترک شده دوره چگونه متفاوت بفروشیم؟ جهت ارزیابی

 • دانشجو دوره را آغاز کرد چگونه متفاوت بفروشیم؟ 1 year, 6 months ago

  دانشجو infographics.ir دوره را آغاز نمود چگونه متفاوت بفروشیم؟

 • دانشجو دوره را آغاز کرد نوپای ناب 1 year, 8 months ago

  دانشجو infographics.ir دوره را آغاز نمود نوپای ناب

 • دانشجوی دوره ی آشنایی با انواع اینفوگرافیک، کاربردها و تکنیک‌های طراحی آن 1 year, 8 months ago

  دانشجو infographics.ir مشترک شده دوره آشنایی با انواع اینفوگرافیک، کاربردها و تکنیک‌های طراحی آن جهت ارزیابی

 • دانشجوی دوره ی روش‌های ارائه داده‌ها و اطلاعات به کمک نمودارها 1 year, 8 months ago

  دانشجو infographics.ir مشترک شده دوره روش‌های ارائه داده‌ها و اطلاعات به کمک نمودارها جهت ارزیابی